مشاوره

یکی از موارد مهم در روان شناسی ، تأثیر فضا برانسان و رفتار او است . اهمیت معماری در شکل گیری شخصیت هر فرد اثر گذار است . معماری هر فضایی خصوصیت هایی دارد که هرکدام از آنها خواسته یا ناخواسته می توانند بر روحیات انسان تاثیر گذار باشند. برای نمونه  می توان بیان کرد که زندگی در یک فضا همیشه نامرتب ، می تواند بر تفسیر شخص از نظم تاثیر بگذارد  و عادت کردن به این ویژگی فیزیکی فضا تاثیرات خود را در رفتار فرد ناخواسته خواهد گذاشت. بسیاری از افراد فکر میکنند با داشتن سلیقه و دیدن چند نمونه مشابه ، توانایی طراحی فضا را دارند . در صورتی که تجربه اصلی و علم معمار در طراحی فضایی است که قسمت کوچکی از آن زیبایی است موارد مهمی چون عملکرد بلند مدت ، روان شناسی فرد و محیط ، توجه به مواردی تعین کننده بر آسایش و خشنودی افراد چون نور ، تهویه هوا ، صدا و .. بسیار مهم است و طراحی خوب یا بد اثر خود را در بلند مدت نشان میدهد پس برای داشتن زندگی بهتر در فضاهایی زندگی کنید که معماران متخصص آن را طراحی کرده اند .معماران ما تلاششان بر این است که با تکیه بر تجربه و دانش خود فضایی بر اساس اصول معماری و تلفیقی از علم و هنر و تکنولوژی برای شما طراحی کنند .

برای ما پیام بگذارید

[iphorm id=”9″ name=”ارتباط با پاتوپا دیزاین”]

فهرست محصولات