آجر نما یک واژه کلی می باشد. آجرنما با توجه به نحوه تولید و نوع کاربرد آجر، جنس آن ها نیز مشخص می شود. برای مثال آجر نسوز نما از خاک نسوز ، آجر قزاقی از خاک رس و آجر شیل از خاک سنگ است.

امروزه مزایای بی شمار این محصولات باعث شده تا معماران و مهندسان از این محصول در نمای ساختمان استفاده کنند.

نمایش 40 نتیحه