ارسال در بخش : مقالات عمومی

آداب و رسوم ایرانیان در عید نوروز

برخی از آداب و رسوم ایرانیان در عید نوروز که هنوز هم در فرهنگ ایرانیان باقی مانده است :

نوروز که می آید انگار همه چیز فرصت دوباره برای زندگی میابد.

انگار می شود راحتر نفس امید کشید و این شروع خوش رنگ و آب را به فال نیک گرفت.

همگان دور هم گرد آمده و به پاس سالی نو و فرصت زندگی دوباره در یک بهار تازه جشن می گیرند.

 در این مطلب همراه ما باشید تا نگاهی بیاندازیم به نوروز باستانی و برخی از آداب و رسوم ایرانیان در عید نوروز. ادامه مطلب