ترمووود نما یا به طور کلی ترمووود در واقع شامل چوب کف، چوب نما و نیز سازه ها است که استفاده از این زیبایی فوق العاده و خاصی را به محیط شما خواهد داد.

ترمووود در واقع توسط فرآیند خشک کردن چوب همراه با بخار آب و گردش هوا است که مغز چوب در طول این فرآیند به دمایی میان ۱۸۵ تا ۲۲۰ درجه سانتی گراد می رسد. با توجه به نوع و گونه چوب، رطوبت آن به زیر ۶ درصد رسیده و به دلیل دمای بالایی که به آن وارد می شود، زنجیره های سلولزی می شکند. هم چنین طی این فرآیند اسید موجود در بافت چوب تبخیر گشته و از هرگونه جانور و حشرات میکروسکوپی پاک می گردد.

که در نهایت این پوشش چوبی زیبا و با دوام شکل میگیرد.