آجر آذرخش تولید گروه بین المللی کارخانجات آجر نسوز نما آذرخش یکی از انواع آجر می باشد که از خاک نسوز و خاک چینی ، در دمای حرارتی بسیار بالا تولید می شود. خاکی که این آجرهای نسوز  را از آن تهیه می کنند دارای توان تحمل دمای بسیار بالا را داراست که این خاک دارای ساختار مولکولی منظم و مستحکم می باشد. مواد تشکیل دهنده آجر نسوز کانی ها مواد معدنی خیلی خاص و پوکه های معدنی که نسوز هستند می باشند.

آجر نسوز نما آذرخش به علت تنوع رنگ و مدل های متنوع و خاص خود در نمای ساختمان بکار می رود. معروف ترین رنگ های آجر نسوز قرمز و قهوه ای می باشد، اما فراموش نکنید که تنوع رنگ در آجر های نسوز زیاد بوده و از مشکی گرفته تا سفید می توانند تغییر رنگ داشته باشند. شاید برای شما هم جالب باشد که آجرهای نسوز را از آجرهای معمولی تشخیص دهید.

۷,۶۰۶ تومان هر قالب
281,443 تومان هر مترمربع
۹,۲۸۱ تومان هر قالب
343,400 تومان هر مترمربع
۶,۶۵۴ تومان هر قالب
246,211 تومان هر مترمربع
۶,۶۸۷ تومان هر قالب
247,414 تومان هر مترمربع
۳,۹۴۰ تومان هر قالب
236,429 تومان هر مترمربع
۱,۲۴۱ تومان هر قالب
248,256 تومان هر متزمربع
۵,۳۵۸ تومان هر قالب
267,904 تومان هر مترمربع
۱,۴۳۷ تومان هر قالب
287,460 تومان هر مترمربع
۲,۸۷۴ تومان هر قالب
287,419 تومان هر مترمربع
۷,۶۹۵ تومان هر قالب
461,732 تومان هر مترمربع
۴,۸۹۴ تومان هر قالب
244,724 تومان هر مترمربع
۴,۹۴۰ تومان هر قالب
494,028 تومان هر مترمربع
۱۰,۹۶۷ تومان هر قالب
263,215 تومان هر مترمربع
۸,۱۳۳ تومان هر قالب
300,927 تومان هر مترمربع
۹,۱۲۶ تومان هر قالب
492,820 تومان هر مترمربع
۴,۵۸۹ تومان هر قالب
275,258 تومان هر مترمربع
۲,۳۸۸ تومان هر قالب
238,805 تومان هر مترمربع
۸۶,۳۵۸ تومان هر قالب
518,148 تومان هر مترمربع
۹۴,۴۶۶ تومان هر قالب
566,798 تومان هر مترمربع
۱۵,۰۷۰ تومان هر قالب
361,680 تومان هر مترمربع