سنگ دکوراتیو از خانواده سنگ های صنعتی هستند که از ترکیب مجدد سنگ های طبیعی با مواد افزودنی دیگر همچون سیمان و افزودنی های پلیمری بدست می آید که به آن ها وزن کمتری در نتیجه نصب سریع تری دارند.

این محصولات علاوه بر دوام بیشتر در شرایط جوی تماما کیفیتی بر ملاحضات محیطی و انسانی دارند. از این سنگ ها برای زیبا کردن محیط استفاده می کنند. سنگ دکوراتیو طرح های مختلفی دارند که متناسب با محل اجرا می توان آن ها را انتخاب نمود.

۲۵۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۰۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۰۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۵۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۵۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۰۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۰۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۵۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۵۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۵۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۵۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۰۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۵۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۵۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۰۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۰۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۰۵,۰۰۰ تومان | مترمربع