سنگ دکوراتیو از خانواده سنگ های صنعتی هستند که از ترکیب مجدد سنگ های طبیعی با مواد افزودنی دیگر همچون سیمان و افزودنی های پلیمری بدست می آید که به آن ها وزن کمتری داده و در نتیجه نصب سریع تری خواهند داشت. این محصولات علاوه بر دوام بالا دارای استاندارد های زیست محیطی نیز می باشند. از این سنگ ها برای زیباسازی محیط استفاده می کنند. سنگ های دکوراتیو دارای طرح های متنوعی می باشند که متناسب با محل اجرا می توان بهترین گزینه را از آن ها انتخاب نمود.

حراج!
۲۷۵,۰۰۰ تومان هر مترمربع
حراج!
۲۷۵,۰۰۰ تومان هر مترمربع
حراج!
۳۳۲,۰۰۰ تومان هر مترمربع
حراج!
۳۳۲,۰۰۰ تومان هر مترمربع
تست
۳۴۰,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۲۲۵,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۳۸۵,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۲۲۵,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱۴۵,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۲۹۰,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱۴۵,۰۰۰ تومان هر مترمربع
حراج!
۳۳۲,۰۰۰ تومان هر مترمربع
حراج!
۳۳۲,۰۰۰ تومان هر مترمربع
حراج!
۳۳۲,۰۰۰ تومان هر مترمربع
حراج!
۳۳۲,۰۰۰ تومان هر مترمربع
حراج!
۲۷۵,۰۰۰ تومان هر مترمربع
حراج!
۳۳۲,۰۰۰ تومان هر مترمربع
حراج!
۳۳۲,۰۰۰ تومان هر مترمربع
حراج!
۳۳۲,۰۰۰ تومان هر مترمربع
حراج!
۲۷۵,۰۰۰ تومان هر مترمربع