سنگ دکوراتیو از خانواده سنگ های صنعتی هستند که از ترکیب مجدد سنگ های طبیعی با مواد افزودنی دیگر همچون سیمان و افزودنی های پلیمری بدست می آید که به آن ها وزن کمتری داده و در نتیجه نصب سریع تری خواهند داشت. این محصولات علاوه بر دوام بالا دارای استاندارد های زیست محیطی نیز می باشند. از این سنگ ها برای زیباسازی محیط استفاده می کنند. سنگ های دکوراتیو دارای طرح های متنوعی می باشند که متناسب با محل اجرا می توان بهترین گزینه را از آن ها انتخاب نمود.

۲۵۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۰۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۰۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۵۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۵۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۰۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۰۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۵۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۵۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۵۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۵۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۰۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۵۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۵۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۰۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۰۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۰۵,۰۰۰ تومان | مترمربع