از زمان گذشته تا امروز استفاده از قرنیز و سایر پروفیل ها در ساختمان ها مرسوم بوده است در گذشته استفاده از قرنیز های سنگی و سرامیکی بیشتر مرسوم بوده است ولی این روزها این نوع قرنیزها جای خود را به قرنیز PVC ، قرنیز MDF و قرنیز پلی استایرن داده اند.

۱۵,۹۰۰ تومان | هر مترطول
۱۵,۶۰۰ تومان | هر مترطول
۱۰,۹۰۰ تومان | هر مترطول
۹,۱۰۰ تومان | هر مترطول
۱۲,۷۰۰ تومان | هر مترطول
۱۲,۷۰۰ تومان | هر مترطول
۲۹,۰۰۰ تومان | هر شاخه
۲۹,۰۰۰ تومان | هر شاخه
۲۹,۰۰۰ تومان | هر شاخه
۲۹,۰۰۰ تومان | هر شاخه
۲۹,۰۰۰ تومان | هر شاخه
۲۹,۰۰۰ تومان | هر شاخه
۲۹,۰۰۰ تومان | هر شاخه
۲۹,۰۰۰ تومان | هر شاخه
۴۷,۵۰۰ تومان | هر شاخه
۴۷,۵۰۰ تومان | هر شاخه
۴۷,۵۰۰ تومان | هر شاخه
۴۷,۵۰۰ تومان | هر شاخه
۴۷,۵۰۰ تومان | هر شاخه
۴۷,۵۰۰ تومان | هر شاخه