قرنیز و سایر پروفیل ها ، از زمان گذشته تا امروز استفاده از قرنیز در ساختمان ها مرسوم بوده است . که هزینه این قرنیزها بسیار زیاد بوده و زیبایی مورد انتظار را در محیط تامین نمی کردند. در فضاهای امروزی از قرنیز های سنگی و سرامیکی کمتر استفاده می شود. و این نوع قرنیزها جای خود را به قرنیز PVC ، قرنیز MDF و قرنیز پلی استایرن بخشیده اند.

۱۵,۹۰۰ تومان | هر مترطول
۱۵,۶۰۰ تومان | هر مترطول
۱۰,۹۰۰ تومان | هر مترطول
۱۰,۹۰۰ تومان | هر مترطول
۱۲,۷۰۰ تومان | هر مترطول
۱۲,۷۰۰ تومان | هر مترطول
۲۶,۹۰۰ تومان | هر شاخه
۲۶,۹۰۰ تومان | هر شاخه
۲۶,۹۰۰ تومان | هر شاخه
۲۶,۹۰۰ تومان | هر شاخه
۲۶,۹۰۰ تومان | هر شاخه
۲۶,۹۰۰ تومان | هر شاخه
۲۶,۹۰۰ تومان | هر شاخه
۲۶,۹۰۰ تومان | هر شاخه
۴۴,۰۰۰ تومان | هر شاخه
۴۴,۰۰۰ تومان | هر شاخه
۴۴,۰۰۰ تومان | هر شاخه
۴۴,۰۰۰ تومان | هر شاخه
۴۴,۰۰۰ تومان | هر شاخه
۴۴,۰۰۰ تومان | هر شاخه