پرده زبرا یکی از انواع پرده است که در شکل‌ و مدل های مختلفی مانند ریلی، کرکره‌ای و … موجود است و از آن می‌توان در بخش های مختلف مانند آشپزخانه ، اتاق خواب و پذیرایی استفاده کرد.
دلیل نامیدن این نوع پرده‌ شکل و طرح ظاهری آن‌ ها می‌باشد که به شکل راه‌ راه و شبیه گورخر بوده که همین ویژگی از ویژگی‌ های منحصر به فرد این نوع پرده به شمار می‌رود. ساختار پرده‌ های زبرا از پارچه و تور تشکیل شده است و شکل و نحوه‌ی بافت آن بسیار ظریف و دقیق می‌باشد.

۲۳۳,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۳۳,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۳۳,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۳۳,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۳۳,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۳۳,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۳۳,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۱۸,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۱۸,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۱۸,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۱۸,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۱۸,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۴۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۴۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۴۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۴۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۴۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۴۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۴۳۲,۰۰۰ تومان | مترمربع
۴۳۲,۰۰۰ تومان | مترمربع