پرده زبرا یکی از انواع پرده است که در شکل‌ و مدل های مختلفی مانند ریلی، کرکره‌ای و … موجود است و از آن می‌توان در بخش های مختلف مانند آشپزخانه ، اتاق خواب و پذیرایی استفاده کرد. دلیل نامیدن این نوع پرده‌ شکل و طرح ظاهری آن‌ ها می‌باشد که به شکل راه‌ راه و شبیه گورخر بوده که همین ویژگی از ویژگی‌ های منحصر به فرد این نوع پرده به شمار می‌رود. ساختار پرده‌ های زبرا از پارچه و تور تشکیل شده است و شکل و نحوه‌ی بافت آن بسیار ظریف و دقیق می‌باشد.

۳۰۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۳۰۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۳۰۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۳۰۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۳۰۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۳۰۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۳۰۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۲۷۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۲۷۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۲۷۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۲۷۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۲۷۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۳۱۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۳۱۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۳۱۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۳۱۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۳۱۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۳۱۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۴۵۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۴۵۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع