کفپوش تایلی پی وی سی pvc از انواع کفپوش پی وی سی می باشد که به صورت تایل در کنار هم قرار می گیرند که این امر باعث می شود درز کمتری بین این کفپوش ها ایجاد شود و  گرد و غبار و آشغال بین درزها گرفتار نشود و نتیجتا تمیز کردن آن ها به راحتی انجام شود. این کفپوش های پی وی سی نسبت به قیمت مناسبی که دارند از کیفیت بالای نیز برخوردار می باشند و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند.

۷۹۹,۲۰۰ تومان هر کارتن
185,000 تومان هر مترمربع
۷۹۹,۲۰۰ تومان هر کارتن
185,000 تومان هر مترمربع
۷۲۲,۲۰۰ تومان هر کارتن
230,000 تومان هر مترمربع
۷۹۹,۲۰۰ تومان هر کارتن
185,000 تومان هر مترمربع
۷۶۸,۲۰۰ تومان هر کارتن
230,000 تومان هر مترمربع
۷۹۹,۲۰۰ تومان هر کارتن
185,000 تومان هر مترمربع
۷۹۹,۲۰۰ تومان هر کارتن
185,000 تومان هر مترمربع
۷۹۹,۲۰۰ تومان هر کارتن
185,000 تومان هر مترمربع
۷۹۹,۲۰۰ تومان هر کارتن
185,000 تومان هر مترمربع
۷۹۹,۲۰۰ تومان هر کارتن
185,000 تومان هر مترمربع
۷۶۸,۲۰۰ تومان هر کارتن
230,000 تومان هر مترمربع
۷۸۵,۰۰۰ تومان هر کارتن
314,000 تومان هر مترمربع
۷۹۹,۲۰۰ تومان هر کارتن
185,000 تومان هر مترمربع
۷۶۸,۲۰۰ تومان هر کارتن
230,000 تومان هر مترمربع
۷۸۵,۰۰۰ تومان هر کارتن
314,000 تومان هر مترمربع
۷۹۹,۲۰۰ تومان هر کارتن
185,000 تومان هر مترمربع
۷۹۹,۲۰۰ تومان هر کارتن
185,000 تومان هر مترمربع
۷۹۹,۲۰۰ تومان هر کارتن
185,000 تومان هر مترمربع
۷۶۸,۲۰۰ تومان هر کارتن
230,000 تومان هر مترمربع
۷۹۹,۲۰۰ تومان هر کارتن
185,000 تومان هر مترمربع