پرده کرکره یا به اصطلاح wooden venetian blinds نوعی پرده افقی برای پنجره می باشد که از تعدادی کرکره باریک از جنس چوب تشکیل شده است که به حالت افقی در کنار هم قرار گرفته اند و دارای طنابی از جنس نایلون برای جمع کردن کرکره ها و باتومی برای سایه روشن کردن پرده می باشد.
پرده های کرکره ای نوع چوبی یکی از زیباترین و منحصر بفرد ترین انواع پرده های کرکره ای می باشند چرا که به خوبی و به طور کامل نور ورودی را کنترل می نمایند. کرکره چوبی پهن به دلیل زیبایی و حس خوب چوب و فضای شیک و کلاسیکی که ایجاد می کند همواره جزو اولین و بهترین انتخاب ها است.

۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان هر مترمربع