یکی از مهمترین بخش های ساختمان در بحث معماری پوشش نما ی آن است چراکه اولین قسمتی که در ساختمان دیده می شود پوشش نما ی آن می باشد. شما می توانید در فروشگاه اینترنتی ساختمانی پاتوپا انواع پوشش نما از جمله کامپوزیت نما ، ترمووود نما ، وودپلاست نما ، آجر نسوز نما و… را با پایین ترین قیمت ها و تخفیفات ویژه تهیه بفرمائید.

۳,۸۸۱ تومان | هر قالب
۵,۸۷۹ تومان | هر قالب
۳,۱۸۲ تومان | هر قالب
۴,۵۳۹ تومان | هر قالب
۴,۰۳۱ تومان | هر قالب
۳,۳۴۴ تومان | هر قالب
۸,۱۲۱ تومان | هر قالب
۴,۷۴۷ تومان | هر قالب
۳,۵۲۳ تومان | هر قالب
۸,۱۲۴ تومان | هر قالب
۸,۵۲۷ تومان | هر قالب
۹,۳۴۷ تومان | هر قالب
۴,۸۹۷ تومان | هر قالب
۴,۳۶۴ تومان | هر قالب
۳,۵۲۳ تومان | هر قالب
۴,۲۵۲ تومان | هر قالب
۴,۰۸۵ تومان | هر قالب
۸,۱۸۳ تومان | هر قالب
۸,۵۷۱ تومان | هر قالب
۹,۴۰۷ تومان | هر قالب