یکی از مهمترین بخش های ساختمان در بحث معماری پوشش نمای آن است چراکه اولین قسمتی که در ساختمان دیده می شود پوشش نما ی آن می باشد. شما می توانید در فروشگاه اینترنتی ساختمانی پاتوپا انواع پوشش نما از جمله کامپوزیت نما ، ترمووود نما ، وودپلاست نما ، آجر نسوز نما و… را با پایین ترین قیمت ها و تخفیفات ویژه تهیه بفرمائید.

۷,۶۰۶ تومان هر قالب
281,443 تومان هر مترمربع
۹,۲۸۱ تومان هر قالب
343,400 تومان هر مترمربع
۶,۶۵۴ تومان هر قالب
246,211 تومان هر مترمربع
۵,۶۴۵ تومان هر قالب
282,267 تومان هر مترمربع
۶,۶۸۷ تومان هر قالب
247,414 تومان هر مترمربع
۳,۹۴۰ تومان هر قالب
236,429 تومان هر مترمربع
۱,۲۴۱ تومان هر قالب
248,256 تومان هر متزمربع
۵,۳۵۸ تومان هر قالب
267,904 تومان هر مترمربع
۱,۴۳۷ تومان هر قالب
287,460 تومان هر مترمربع
۲,۸۷۴ تومان هر قالب
287,419 تومان هر مترمربع
۷,۶۹۵ تومان هر قالب
461,732 تومان هر مترمربع
۴,۸۹۴ تومان هر قالب
244,724 تومان هر مترمربع
۴,۹۴۰ تومان هر قالب
494,028 تومان هر مترمربع
۱۰,۹۶۷ تومان هر قالب
263,215 تومان هر مترمربع
۵۶,۰۰۰ تومان هر مترطول
۵۶,۰۰۰ تومان هر مترطول
۶۵۰,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۸,۱۳۳ تومان هر قالب
300,927 تومان هر مترمربع
۹,۱۲۶ تومان هر قالب
492,820 تومان هر مترمربع