آجر نسوز نما نوعی آجر می باشد که از خاک نسوز و خاک چینی ، در دمای بسیار بالا تولید می شود. این آجرها به علت اینکه در دمای بسیار بالا تولید می شوند ، دارای ساختاری ظریف و بسیار متراکم هستند . آجر نسوز نما در مقایسه با انواع آجرهای نما ماندگاری و مقاومت بسیار بالاتری دارد. آجرهای نسوز نما در ابعاد متنوعی تولید می شوند و دارای رنگ بندی مختلفی بوده که این ویژگی کار طراحان و معماران را در انتخاب گزینه مناسب راحت کرده است .

۷,۳۰۱ تومان هر قالب
394,256 تومان هر مترمربع
۳,۹۵۲ تومان هر قالب
395,223 تومان هر مترمربع
۱,۹۱۰ تومان هر قالب
191,050 تومان هر مترمربع
۲,۱۸۸ تومان هر قالب
218,807 تومان هر مترمربع
۲,۱۸۸ تومان هر قالب
218,800 تومان هر مترمربع
۲,۲۹۹ تومان هر قالب
229,935 تومان هر مترمربع
۲,۲۹۹ تومان هر قالب
229,935 تومان هر مترمربع
۳,۱۵۲ تومان هر قالب
189,143 تومان هر مترمربع
۳,۶۷۱ تومان هر قالب
220,287 تومان هر مترمربع
۳,۸۵۷ تومان هر قالب
231,418 تومان هر مترمربع
۶,۱۵۶ تومان هر قالب
369,386 تومان هر مترمربع
۴,۹۱۴ تومان هر قالب
294,843 تومان هر مترمربع
۵,۳۴۹ تومان هر قالب
197,932 تومان هر مترمربع
۶,۴۱۶ تومان هر قالب
237,394 تومان هر مترمربع
۶,۷۱۳ تومان هر قالب
248,372 تومان هر مترمربع
۸,۴۴۴ تومان هر قالب
287,113 تومان هر مترمربع
۸,۱۹۶ تومان هر قالب
278,673 تومان هر مترمربع
۸,۱۹۶ تومان هر قالب
278,673 تومان هر مترمربع
۴,۳۶۵ تومان هر قالب
436,469 تومان هر مترمربع
۳,۴۷۲ تومان هر
347,187 تومان هر