آجر نسوز نما نوعی آجر می باشد که از خاک نسوز و خاک چینی ، در دمای بسیار بالا تولید می شود. این آجرها به علت اینکه در دمای بسیار بالا تولید می شوند ، دارای ساختاری ظریف و بسیار متراکم هستند .
این آجر ها در مقایسه با انواع آجرهای نما ماندگاری و مقاومت بسیار بالاتری دارند. آجرهای نسوز نما در ابعاد متنوع می باشند و دارای انواع رنگ های مختلف بوده که این و یژگی کار طراحان و معماران را راحتتر کرده است .

۵,۸۷۹ تومان | هر قالب
۳,۱۸۲ تومان | هر قالب
۱,۵۳۸ تومان | هر قالب
۱,۲۴۵ تومان | هر قالب
۱,۷۶۲ تومان | هر قالب
۱,۳۰۷ تومان | هر قالب
۲,۰۸۹ تومان | هر قالب
۲,۵۳۷ تومان | هر قالب
۲,۹۵۶ تومان | هر قالب
۳,۱۰۵ تومان | هر قالب
۴,۹۵۷ تومان | هر قالب
۲,۷۹۶ تومان | هر قالب
۴,۳۰۷ تومان | هر قالب
۳,۳۳۷ تومان | هر قالب
۵,۱۶۶ تومان | هر قالب
۵,۴۰۵ تومان | هر قالب
۲,۴۲۷ تومان | هر قالب
۴۵۷ تومان | هر قالب
۵۴۵ تومان | هر قالب
۶۰۹ تومان | هر قالب