آجر نسوز نما نوعی آجر می باشد که از خاک نسوز و خاک چینی ، در دمای بسیار بالا تولید می شود. این آجرها به علت اینکه در دمای بسیار بالا تولید می شوند ، دارای ساختاری ظریف و بسیار متراکم هستند . آجر نسوز نما در مقایسه با انواع آجرهای نما ماندگاری و مقاومت بسیار بالاتری دارد. آجرهای نسوز نما در ابعاد متنوعی تولید می شوند و دارای رنگ بندی مختلفی بوده که این ویژگی کار طراحان و معماران را در انتخاب گزینه مناسب راحت کرده است .

۶,۶۸۷ تومان هر قالب
247,414 تومان هر مترمربع
۳,۹۴۰ تومان هر قالب
236,429 تومان هر مترمربع
۱,۲۴۱ تومان هر قالب
248,256 تومان هر متزمربع
۱,۴۳۷ تومان هر قالب
287,460 تومان هر مترمربع
۲,۸۷۴ تومان هر قالب
287,419 تومان هر مترمربع
۷,۶۹۵ تومان هر قالب
461,732 تومان هر مترمربع
۴,۹۴۰ تومان هر قالب
494,028 تومان هر مترمربع
۹,۱۲۶ تومان هر قالب
492,820 تومان هر مترمربع
۴,۵۸۹ تومان هر قالب
275,258 تومان هر مترمربع
۲,۳۸۸ تومان هر قالب
238,805 تومان هر مترمربع
۱۰,۲۴۵ تومان هر قالب
348,340 تومان هر مترمربع
۱۰,۲۴۵ تومان هر قالب
348,340 تومان هر مترمربع
۹,۱۲۲ تومان هر قالب
310,173 تومان هر مترمربع
۱۰,۳۸۴ تومان هر قالب
259,605 تومان هر مترمربع
۵,۷۵۳ تومان هر قالب
575,370 تومان هر مترمربع
۵,۴۵۵ تومان هر قالب
545,585 تومان هر مترمربع
۱۲,۴۷۰ تومان هر قالب
461,395 تومان هر مترمربع
۸,۰۲۰ تومان هر قالب
296,743 تومان هر مترمربع
۸,۳۹۱ تومان هر قالب
310,465 تومان هر مترمربع
۴,۷۲۸ تومان هر قالب
283,713 تومان هر مترمربع