آجر نسوز نما نوعی آجر می باشد که از خاک نسوز و خاک چینی ، در دمای بسیار بالا تولید می شود. این آجرها به علت اینکه در دمای بسیار بالا تولید می شوند ، دارای ساختاری ظریف و بسیار متراکم هستند .
این آجر ها در مقایسه با انواع آجرهای نما ماندگاری و مقاومت بسیار بالاتری دارند. آجرهای نسوز نما در ابعاد متنوع می باشند و دارای انواع رنگ های مختلف بوده که این و یژگی کار طراحان و معماران را راحتتر کرده است .

۴,۱۵۵ تومان | هر قالب
۲,۲۴۹ تومان | هر قالب
۱,۰۸۷ تومان | هر قالب
۱,۲۴۵ تومان | هر قالب
۱,۲۴۵ تومان | هر قالب
۱,۳۰۷ تومان | هر قالب
۲,۰۸۹ تومان | هر قالب
۱,۷۹۳ تومان | هر قالب
۲,۰۸۹ تومان | هر قالب
۲,۱۹۴ تومان | هر قالب
۳,۵۰۳ تومان | هر قالب
۲,۷۹۶ تومان | هر قالب
۳,۰۴۴ تومان | هر قالب
۳,۳۳۷ تومان | هر قالب
۳,۶۵۱ تومان | هر قالب
۳,۸۲۰ تومان | هر قالب
۲,۴۲۷ تومان | هر قالب
۳۲۳ تومان | هر قالب
۳۸۵ تومان | هر قالب
۶۰۹ تومان | هر قالب