آجر نسوز نما نوعی آجر می باشد که از خاک نسوز و خاک چینی ، در دمای بسیار بالا تولید می شود. این آجرها به علت اینکه در دمای بسیار بالا تولید می شوند ، دارای ساختاری ظریف و بسیار متراکم هستند . آجر نسوز نما در مقایسه با انواع آجرهای نما ماندگاری و مقاومت بسیار بالاتری دارد. آجرهای نسوز نما در ابعاد متنوعی تولید می شوند و دارای رنگ بندی مختلفی بوده که این ویژگی کار طراحان و معماران را در انتخاب گزینه مناسب راحت کرده است .

۵,۸۷۹ تومان | هر قالب
۳,۱۸۲ تومان | هر قالب
۱,۵۳۸ تومان | هر قالب
۱,۲۴۵ تومان | هر قالب
۱,۷۶۲ تومان | هر قالب
۱,۳۰۷ تومان | هر قالب
۲,۰۸۹ تومان | هر قالب
۲,۵۳۷ تومان | هر قالب
۲,۹۵۶ تومان | هر قالب
۳,۱۰۵ تومان | هر قالب
۴,۹۵۷ تومان | هر قالب
۲,۷۹۶ تومان | هر قالب
۴,۳۰۷ تومان | هر قالب
۳,۳۳۷ تومان | هر قالب
۵,۱۶۶ تومان | هر قالب
۵,۴۰۵ تومان | هر قالب
۲,۴۲۷ تومان | هر قالب
۴۵۷ تومان | هر قالب
۵۴۵ تومان | هر قالب
۶۰۹ تومان | هر قالب