پرده لوردراپه یکی از انواع پرده‌ بوده که از آن برای زیباسازی فضا و در واقع کارایی بالایشان در محیط‌های اداری و مسکونی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این پرده‌ها از پارچه‌هایی شبیه تیغه تشکیل شده‌اند که به روی یک ریل آلومینیومی کنار هم قرار گرفته و به وسیله‌ی اهرمی که در کنار آن قرار دارد، می‌توان پرده را جمع یا باز کرد. هم چنین می‌توان با تغییر زاویه‌ی پرده، میزان نور طبیعی ورودی از طریق پنجره را کنترل کرد که این‌ها نشان از کارایی بالای این نوع پرده‌ها می‌باشد.

۱۴۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱۴۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱۴۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱۴۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱۴۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱۷۳,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱۷۳,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱۷۳,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱۷۳,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱۷۳,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱۷۳,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱۷۳,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱۷۳,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱۷۳,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱۷۳,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱۷۳,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱۷۳,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱۷۳,۰۰۰ تومان هر مترمربع