یکی از بهترین انواع پوشش نما در کشور ایران آجر نما می باشد چراکه آجر نما با انواع آب و هوا از جمله سرد سیر ، گرم سیر ، مرطوب و … همخوانی داشته و از طول عمر بسیار بالایی برخوردار است. از انواع آجر نما می توان به آجر نسوز نما مدرن ، آجر نسوز نما آنتیک ، آجر نسوز صخره ای و آجر نسوز نما اشاره کرد.

۳,۸۸۱ تومان | هر قالب
۵,۸۷۹ تومان | هر قالب
۳,۱۸۲ تومان | هر قالب
۴,۵۳۹ تومان | هر قالب
۴,۰۳۱ تومان | هر قالب
۳,۳۴۴ تومان | هر قالب
۸,۱۲۱ تومان | هر قالب
۴,۷۴۷ تومان | هر قالب
۳,۵۲۳ تومان | هر قالب
۸,۱۲۴ تومان | هر قالب
۸,۵۲۷ تومان | هر قالب
۹,۳۴۷ تومان | هر قالب
۴,۸۹۷ تومان | هر قالب
۴,۳۶۴ تومان | هر قالب
۳,۵۲۳ تومان | هر قالب
۴,۲۵۲ تومان | هر قالب
۴,۰۸۵ تومان | هر قالب
۸,۱۸۳ تومان | هر قالب
۸,۵۷۱ تومان | هر قالب
۹,۴۰۷ تومان | هر قالب