وود پلاست یا چوب پلاست در دسته بندی کامپوزیت های چوبی قرار می گیرد که از ترکیب الیاف چوب با پلاستیک (PP,PE,PVC) و چندین ماده اولیه دیگر بدست می آید. ظاهر چوب ، قیمت پایین نسبت به چوب طبیعی و عمر طولانی از جمله مزایای این محصول می باشد که باعث محبوبیت این محصول در این روزها شده است.

۵۰۰,۰۰۰ تومان | هر مترمربع
۶۹۰,۰۰۰ تومان | هر مترمربع
۴۴۰,۰۰۰ تومان | هر مترمربع
۶۴۱,۰۰۰ تومان | هر مترمربع
۴۵۰,۰۰۰ تومان | هر مترمربع
۶۲۰,۰۰۰ تومان | هر مترمربع
۳۸۰,۰۰۰ تومان | هر مترمربع
۵۲۹,۰۰۰ تومان | هر مترمربع
۷۱۴,۰۰۰ تومان | هر مترمربع
۴۴۳,۰۰۰ تومان | هر مترمربع
۴۳۸,۰۰۰ تومان | هر مترمربع