وود پلاست یا چوب پلاست در دسته بندی کامپوزیت های چوبی قرار می گیرد که از ترکیب الیاف چوب با پلاستیک (PP,PE,PVC) و چندین ماده اولیه دیگر بدست می آید. ظاهر چوب ، قیمت پایین نسبت به چوب طبیعی و عمر طولانی از جمله مزایای این محصول می باشد که باعث محبوبیت این محصول در این روزها شده است.

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۸۴۰,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۸۷۱,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۷۸۰,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱,۱۳۸,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۷۴۷,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱,۱۲۶,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۸۵۳,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۹۴۲,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۸۵۵,۰۰۰ تومان هر مترمربع