دستگیره درب های ساختمان از یراق آلات اساسی منزل و محل کارمان به شمار می روند که معمولا پس از جابجایی یا گذشت زمان نیاز به تعویض دارند. با توجه به اینکه در ساختمان هر درب کاربرد مختلفی دارد، دستگیره های آن ها نیز با یکدیگر متفاوت هستند. به عنوان مثال دستگیره ی درب اتاق خواب را نمی توان بر روی درب ورودی نصب کرد.
یک ساختمان از قسمت های مختلف تشکیل شده است و نوع یراق آلاتی که برای درب این قسمت ها استفاده می شود متفاوت خواهد بود.
انواع دستگیره ها به صورت کلی به چهار صورت کابینتی، روزت ،پلاک و ورودی ساخته شده و به بازار عرضه می شوند.

حراج!
۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳۲۷,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۳۰,۰۰۰ تومان ۳۱۳,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۴۲,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۲۵,۰۰۰ تومان ۲۱۳,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۱۰,۰۰۰ تومان ۱۹۹,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۸۵,۰۰۰ تومان ۲۷۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۷۰,۰۰۰ تومان ۲۵۶,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۱۰,۰۰۰ تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۰۵,۰۰۰ تومان ۱۹۴,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۱۵,۰۰۰ تومان ۲۹۹,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۸۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۳۰,۰۰۰ تومان ۳۱۲,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۳۵,۰۰۰ تومان ۳۱۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۲۰,۰۰۰ تومان ۳۰۴,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۵۰,۰۰۰ تومان ۳۳۲,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱۸۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱۷۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱۶۱,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۷۵,۰۰۰ تومان