کفپوش آرتا بلوط هاوانا P01-019

  • نام کفپوش : کفپوش آرتا
  • نام طرح پارکت : بلوط هاوانا
  • کد پارکت : P01-019
  • ضخامت پارکت : ۳ میلیمتر
  • عرض هر تایل پارکت : ۲۰ سانتیمتر
  • طول هر تایل پارکت : ۱۲۰ سانتیمتر
  • تعداد پارکت در هر بسته : ۱۸ تایل
  • سطح پوشش هر بسته پارکت : ۳٫۱۲ مترمربع

تماس بگیرید

گزارش تخلف