ارسال در بخش : مقالات عمومی

کاربرد فنگ شویی در معماری

آشنایی با مکتب فنگ شویی

عبارت فنگ شویی به صورت تحت الفظی به معنای ” باد و آب ” است.

ولی در واقع به معنای هنر موزون با محیط می باشد.

زمانی که به هماهنگی با تمام اشیای محیط خود دست یابیم ، زندگی با لطافت بیشتری پیش رفته و رسیدن به اهداف بسیار آسان می شوند.

مکان زندگی ما و نحوه ای که اشیای هر اتاق را منظم می کنیم، به شکل شگفت آوری بر کیفیت زندگی ما تاثیر می گذارند.

با فنگ شویی می توان احساس خانه بودن را در آپارتمان به وجود آورد.

هنگامی که محیط خانه متعادل و متوازن شد ، بدون شک در تمام زمینه های زندگی شادتر ، سلامت تر و موفق تر خواهیم بود. ادامه مطلب