ارسال در بخش : مقالات عمومی

گرایش شما به رنگ سرد است یا گرم ؟

هر انسانی به مرور زمان به انجام یک سری اصول و باورها اعتقاد پیدا می کند و تمامی کارهای روزانه اش را بر اساس این اصول انجام می دهد که به اصطلاح محدوده آسایش گفته می شود و بدین ترتیب تا زمانی که شما مجبور به کاری خارج از این محدوده نشوید، آن کار را انجام نخواهید داد !
خروج از منطقه آسایش به معنای انجام کاری جدید است که شاید تا حالا آن را انجام نداده باشید.
آیا آماده خروج از این محدوده هستید؟

ادامه مطلب