دیوارپوش ام دی اف یکی از پرکاربرد ترین دیوارپوش ها می باشد که بسته به شرایط با ضخامت های مختلف مورد استفاده قرار میگیرند .ام دی اف به تخته فیبرهایی با دانسیته ی متوسط گفته میشود که به روش خشک تولید میشوند و پی وی سی نوعی پلیمر ترموپلاستیک محسوب میشود.

۲۲۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۲۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۲۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۲۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۲۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۲۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۲۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۲۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۲۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۲۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۲۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۲۵,۰۰۰ تومان | مترمربع
۲۲۵,۰۰۰ تومان | مترمربع