ترمووود کف یا به طور کلی ترمووود در واقع شامل چوب کف، چوب نما و نیز چوب سازه می باشد که استفاده از آن ها زیبایی فوق العاده و خاصی را به محیط شما خواهد داد. ترمووود کف در واقع توسط فرآیند خشک کردن چوب همراه با بخار آب و گردش هوا تولید می شود که دمای مغز چوب در طول این فرآیند به ۱۸۵ تا ۲۲۰ درجه سانتی گراد می رسد. با توجه به نوع چوب درخت استفاده شده ، رطوبت آن به زیر ۶ درصد رسیده و به دلیل دمای بالایی که به آن وارد می شود، زنجیره های سلولزی آن از بین رفته ، اسید موجود در بافت چوب تبخیر شده و جانوران و حشرات میکروسکوپی موجود در چوب از بین میروند که در نهایت این پوشش چوبی زیبا و با دوام شکل میگیرد.