استفاده از قرنیز در ساختمان ها از گذشته تا به امروز مرسوم بوده است ، درگذشته از نمونه های سنگی ، سرامیکی و آجری استفاده می شده ولی امروزه با پیشرفت تکنولوژی این قرنیزها جای خود را به قرنیز PVC پی وی سی ، قرنیز ام دی اف MDF و قرنیز پلی استایرن داده اند .نصب آسان و سریع و ضد آب بودن از جمله مزایای این نوع قرنیز ها می باشد.

۱۶۴,۰۶۴ تومان هر شاخه
68,360 تومان هر مترطول
۱۶۴,۰۶۴ تومان هر شاخه
68,360 تومان هر مترطول
۱۶۴,۰۶۴ تومان هر شاخه
68,360 تومان هر مترطول
۱۶۴,۰۶۴ تومان هر شاخه
68,360 تومان هر مترطول
۱۶۴,۰۶۴ تومان هر شاخه
68,360 تومان هر مترطول
۱۶۴,۰۶۴ تومان هر شاخه
68,360 تومان هر مترطول
۱۶۴,۰۶۴ تومان هر شاخه
68,360 تومان هر مترطول
۱۰۹,۴۳۴ تومان هر
29,900 تومان هر
۱۰۹,۴۳۴ تومان هر شاخه
29,900 تومان هر مترطول
۱۰۹,۴۳۴ تومان هر شاخه
29,900 تومان هر مترطول
۱۰۹,۴۳۴ تومان هر شاخه
29,900 تومان هر مترطول
۱۰۹,۴۳۴ تومان هر شاخه
29,900 تومان هر مترطول
۱۰۹,۴۳۴ تومان هر شاخه
29,900 تومان هر مترطول
۱۰۹,۴۳۴ تومان هر شاخه
29,900 تومان هر مترطول
۱۰۹,۴۳۴ تومان هر شاخه
29,900 تومان هر مترطول
۱۰۹,۴۳۴ تومان هر شاخه
29,900 تومان هر مترطول
۱۰۹,۴۳۴ تومان هر شاخه
29,900 تومان هر مترطول
۱۰۹,۴۳۴ تومان هر شاخه
29,900 تومان هر مترطول
۱۰۹,۴۳۴ تومان هر شاخه
29,900 تومان هر مترطول
۱۰۹,۴۳۴ تومان هر شاخه
29,900 تومان هر مترطول