قرنیز و سایر پروفیل ها استفاده از قرنیز در ساختمان از گذشته تاکنون مرسوم بوده است. که درگذشته از نمونه های سنگی ، آجر و یا… استفاده می کردند.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی های جدید از قرنیز PVC ، قرنیز MDF و قرنیز پلی استایرن به جای قرنیز های سنگی استفاده می کنند.

۱۸,۱۰۰ تومان | هر مترطول
۲۸,۰۰۰ تومان | هر مترطول
۲۳,۹۰۰ تومان | هر مترطول
۲۳,۹۰۰ تومان | هر مترطول
۲۳,۹۰۰ تومان | هر مترطول
۲۳,۹۰۰ تومان | هر مترطول
۲۳,۹۰۰ تومان | هر مترطول
۲۳,۹۰۰ تومان | هر مترطول
۲۳,۹۰۰ تومان | هر مترطول
۲۳,۹۰۰ تومان | هر مترطول
۲۳,۹۰۰ تومان | هر مترطول
۲۳,۹۰۰ تومان | هر مترطول
۲۳,۹۰۰ تومان | هر مترطول