کفپوش اس پی سی SPC جدیدترین محصول از انواع پوشش های کف با طرح چوب می باشد که در عین دارا بودن زیبایی چوب ، خاصیت ضد آب بودن را نیز با خود به همراه دارد. ضخامت آن در حدود ۵ میلی متر بوده و دارای کلیک می باشد. زیبایی پارکت لمینیت و ضد آب بودن کفپوش pvc را نیز هم زمان داراست.

۸۰۱,۴۲۷ تومان هر کارتن
451,000 تومان هر مترمربع
۸۰۱,۴۲۷ تومان هر کارتن
451,000 تومان هر مترمربع
۸۰۱,۴۲۷ تومان هر کارتن
451,000 تومان هر مترمربع
۸۰۱,۴۲۷ تومان هر کارتن
451,000 تومان هر مترمربع
۸۰۱,۴۲۷ تومان هر کارتن
451,000 تومان هر مترمربع
۸۰۱,۴۲۷ تومان هر کارتن
451,000 تومان هر مترمربع
۸۰۱,۴۲۷ تومان هر کارتن
451,000 تومان هر مترمربع
۸۰۱,۴۲۷ تومان هر کارتن
451,000 تومان هر مترمربع
۸۰۱,۴۲۷ تومان هر کارتن
451,000 تومان هر مترمربع
۸۰۱,۴۲۷ تومان هر کارتن
451,000 تومان هر مترمربع
۸۰۱,۴۲۷ تومان هر کارتن
451,000 تومان هر مترمربع
۸۰۱,۴۲۷ تومان هر کارتن
451,000 تومان هر مترمربع
۸۰۱,۴۲۷ تومان هر کارتن
451,000 تومان هر مترمربع
۸۰۱,۴۲۷ تومان هر کارتن
451,000 تومان هر مترمربع
۸۰۱,۴۲۷ تومان هر کارتن
451,000 تومان هر مترمربع
۸۰۱,۴۲۷ تومان هر کارتن
451,000 تومان هر مترمربع