کفپوش اس پی سی SPC جدیدترین محصول از انواع پوشش های کف با طرح چوب می باشد که در عین دارا بودن زیبایی چوب ، خاصیت ضد آب بودن را نیز با خود به همراه دارد. ضخامت آن در حدود ۵ میلی متر بوده و دارای کلیک می باشد. زیبایی پارکت لمینیت و ضد آب بودن کفپوش pvc را نیز هم زمان داراست.

فوم+ارسال رایگان
۸۹۳,۸۳۱ تومان هر کارتن
503,000 تومان هر مترمربع
فوم+ارسال رایگان
۸۹۳,۸۳۱ تومان هر کارتن
503,000 تومان هر مترمربع
فوم+ارسال رایگان
۸۹۳,۸۳۱ تومان هر کارتن
503,000 تومان هر مترمربع
فوم+ارسال رایگان
۸۹۳,۸۳۱ تومان هر کارتن
503,000 تومان هر مترمربع
فوم+ارسال رایگان
۸۹۳,۸۳۱ تومان هر کارتن
503,000 تومان هر مترمربع
فوم+ارسال رایگان
۸۹۳,۸۳۱ تومان هر کارتن
503,000 تومان هر مترمربع
فوم+ارسال رایگان
۸۹۳,۸۳۱ تومان هر کارتن
503,000 تومان هر مترمربع
فوم+ارسال رایگان
۸۹۳,۸۳۱ تومان هر کارتن
503,000 تومان هر مترمربع
فوم+ارسال رایگان
۸۹۳,۸۳۱ تومان هر کارتن
503,000 تومان هر مترمربع
فوم+ارسال رایگان
۸۹۳,۸۳۱ تومان هر کارتن
503,000 تومان هر مترمربع
فوم+ارسال رایگان
۸۹۳,۸۳۱ تومان هر کارتن
503,000 تومان هر مترمربع
فوم+ارسال رایگان
۸۹۳,۸۳۱ تومان هر کارتن
503,000 تومان هر مترمربع
فوم+ارسال رایگان
۸۹۳,۸۳۱ تومان هر کارتن
503,000 تومان هر مترمربع
فوم+ارسال رایگان
۸۹۳,۸۳۱ تومان هر کارتن
503,000 تومان هر مترمربع
فوم+ارسال رایگان
۸۹۳,۸۳۱ تومان هر کارتن
503,000 تومان هر مترمربع
فوم+ارسال رایگان
۸۹۳,۸۳۱ تومان هر کارتن
503,000 تومان هر مترمربع