پرده رومن از جمله پرده های مدرن می باشد که مکانیزم آن شبیه به پرده شیدرول می باشد. این نوع پرده از دو لایه از جمله یک لایه پارچه و یک لایه توری تشکیل شده است که جهت جمع شدن به سمت بالا و داخل یک محور رول می شود. دو لایه تشکیل دهنده این پرده امکان عبور نور از آن را نیز فراهم می کند.

۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان