ارسال در بخش : مقالات عمومی

طراحی غرفه های نمایشگاهی و اصول و قوانین آن

در طراحی غرفه های نمایشگاهی باید به اصول و تکنیک های خاصی توجه شود.

چرا که سهل انگاری در ساخت غرفه، موجب شکست در فروش محصولات می شود.

از جمله اصول طراحی غرفه های نمایشگاهی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ادامه مطلب