انواع راه پله در ساختمان و ویژگی هایشان

انواع راه پله و شناخت آن ها , هم از لحاظ معماری و هم سازه ای بسیار حائز اهمیت می باشد.

راه پله ها وظیفه ی ارتباط برقرار کردن میان طبقات گوناگون را برعهده دارند و دارای اشکال گوناگونی هستند.

در این مقاله شما را با انواع راه پله ها و نکات مهم در باره آنها آشنا می کنیم.

انواع راه پله ها:

۱-پله های گرد:

راه پله

راه پله

این نوع پله عموماً در ساختمان های دوبلکس و یا تریپلکس به کار می رود.

از ویژگی این پله ها آن است که تردد روی آنها راحت نمی باشد امّا به لحاظ معماری ظاهر بسیار زیبایی دارند.

۲-پله های یک بازو:

راه پله

راه پله

این گونه پله ها تمام ارتفاع را طی یکسری پله که در یک خط قرار می گیرند طی می کنند.

این پله ها عمومیت زیادی ندارند و عموماً برای تردد کم خارج از فضای داخلی مناسب می باشند.

این پله گاهاً می توانند یک استراحت گاه نیز داشته باشند.

۳- پله های دوطرفه(دو بازو):

راه پله

راه پله

این نوع پله ها از معمول ترین انواع پله ها می باشند که با دو بازوی غیر هم جهت طبقات را به هم متصل می کنند.

محل تغییر جهت راه پله پاگرد نامیده می شود.

لازم به ذکر است در زمان اجرا خصوصاً در ساختمان های بتی بایستی به اتصال صحیح تیر پاگرد به ستون ها توجه نمود.

۴- پله های چند بازو:

ین پله ها در طی مسیر ارتفاع یک طبقه دارای بیش از یک پاگرد یا استراحت گاه می باشند.

به دلیل داشتن تعداد متعددی پاگرد این پله ها بسیار راحت،مناسب و زیبا می باشند.

با توجه به عوامل فوق الذکر این پله ها به فضای بیشتری نسبت به سایر انواع ذکر شده نیازمند میباشند.

لذا در مکان هایی که زمین محدود بوده و یا قیمت زمین بالا می باشد کمتر از این نوع راه پله ها استفاده می شود.

در این پله ها نیز بایستی به نحوه ی اتصال صحیح  پاگردها به ستون خیلی دقت شود.

ارتفاع مناسب پله:

 

در ساختمان های مسکونی حداکثر ارتفاع  ۱۹cm و حداقل ۱۷cm  می باشد.

در ساختمان های اداری حداکثر ارتفاع۱۸cm و حداقل ۱۵cm می باشد.

برای بدست آوردن تعداد پله ها در هر طبقه می توان ارتفاع طبقه را بر ارتفاع پله تقسیم نمود.

فرض کنید ارتفاع طبقه ۳۴۰cm و ارتفاع پله۱۷cm باشد آنگاه تعداد طبقات آن طبقه برابر است با:

۳۴۰/۱۷=۲۰

عرض کف پله و پاگرد:

آیین نامه مقداری بین ۳۰ الی ۳۵ سانتی متر را توصیه می کند.

خواندن این مطلب هم به شما توصیه میکنیم:  ۱۰ ساختمانی که دوست داریم در سال ۲۰۱۸ ببینیم

لازم به ذکر است عدد ۳۳ سانتی متر بسیار خوب و راحت می باشد.

برای پاگرد حداقل این عدد ۱ متر می باشد.

در گذشته از فضای بین پله های سه طرفه(سه بازو)جهت نصب آسانسور استفاده می شد.

امّا اخیراً به دلیل رعایت نکات ایمنی در هنگام آتش سوزی این کار توصیه نمی شود.

روش اجرای انواع راه پله در ساختمان های گوناگون:

۱-پله در ساختمان فولادی:

در این ساختمان ها تیرهای اصلی در پاگرد و طبقات و نیز تیر های شمشیری از نوع تیر آهن Iشکل،INP وIPE می باشد.

دال کف می تواند طاق ضربی یا دال بتنی باشد.

البته امروزه آیین نامه استفاده از طاق ضربی را در راه پله ممنوع کرده است.

همچنین در نوع دیگر می توان کل تیرها را به سقف تیرچه بلوک متصل نمود.

۲-پله در ساختمان بتنی:

صحیح ترین روش ساخت پاگرد و دال های شمشیری از جنس دال بتن مسلح است که در حین اجرای اسکلت بتنی با قالب بندی و آرماتورگزاری بتن ریزی می شود.

نحوه اجرا باید پیوسته و به نحوه صحیحی با تیر طبقات اتصال پیدا کند.

در اجرای راه پله در ساختمان های اسکلت بتی باید  به نکات زیر توجه شود:

در پاگرد باید آرماتورگزاری شود نه تیرچه بلوک.

فاصله ی آرماتور های حرارتی(فرعی)روی تیرچه بلوک طبق آیین نامه ۱۲ الی ۱۵ سانتی متر می باشد.

 

راه پله

    • راه پله