ارسال در بخش : مقالات عمومی

دلایلی که کفپوش چوبی را منحصر به فرد می کند :

این روز ها کفپوش های چوبی از محبوبیت خاصی برخوردار هستند!


تاریخچه استفاده از کف پوش های چوبی در ایران بر میگرده به سال ۱۳۳۴ و در این سال ها روز به روز بر محبوبیت آن ها افزوده شده است.

ادامه مطلب